The Wasted Landscape Project – imponerande konstinstallation från CD

konstinstallation från cds slösat landskap översikt

Detta imponerande Konstinstallation inrättades för projektet “Slösat landskap”. Den stora konstruktionen är i Paris och gjordes av Elise Morin och Clemence Eliard skapade.

Konstinstallationen “Wasted Landscape” – idé och implementering

konstinstallation från cds bortkastad landskapspansar

Den enorma Konstinstallation består av cirka 60 000 gamla CD -skivor som täcker några utbuktningar som rustning. Hela konstruktionen sprider sig över 600 kvadratmeter. Hela idén med “Wasted Landscape” inspirerades av den snabbt utvecklande miljön. Det är redan känt att CD -skivor snart inte längre kommer att användas i vår vardag. Därav idén att använda dessa “reliker” som ett bortkastat landskap för en Konstinstallation använda sig av.

Betydelsen av “Wasted Landscape” konstinstallation

installation cds slösat landskap modern konst

Projektet “Wasted Landscape” tar upp några viktiga aspekter i dagens moderna värld, såsom konstens roll i dagens samhälle, problemen i den naturliga miljön som sådana projekt kan göra mer populära och hållbar utveckling i alla former. Projektet använder ett globalt innovativt tillvägagångssätt för att skapa mer medvetenhet om vissa ämnen och problemområden idag.

installation cds bortkastad landskapsmetalloptik

installation cd -skivor bortkastade landskapskurvor

installation cd -skivor bortkastade landskapsdetaljer

 konstinstallation från cds bortkastade landskapssvarta element