Låssmedbedrägeri: Hur man undviker en dyr prissättning!

Låssmedfusknyckelbrytningstips

Nyckeln går sönder eller dörren faller i låset. Tyvärr känner alla som har låst sig ut situationen alltför väl. Speciellt när kaminen är igång eller om en baby sover, är den utelåsta under tidspress. Den obehagliga överraskningen och nödan använder vissa låssmeder och lockar snabbt sina offer i en kostnadsfälla. Vi erbjuder dig användbara tips om hur du undviker en dyr prissättning. Ta reda på vilka rättigheter du har som kund och hur du effektivt kan försvara dig mot en rip-off.

Låssmedfusk: det här är vad du behöver se upp för

Låssmedfusk dörröppningstips

Här är några användbara tips om hur du undviker ett låssmedfusk.

Skapa en lista över pålitliga låssmeder: Har du små barn eller har du alltid bråttom? Då ska du vara säker konsultera hantverkskammaren och sammanställ en lista med telefonnummer för flera låssmeder i ditt område. Du kan också jämföra priser och ta reda på villkoren i förväg. Spara numren i din mobiltelefon och skriv detaljerad information på ett papper som du antingen lämnar hos grannarna eller gömmer i trädgården.

Be om råd om låssmedfusk per telefon

Få råd via telefon: Förklara för låssmeden vad som hände – specialisten kommer med rätt utrustning och kan uppskatta kostnaderna i förväg. Fråga om han verkligen kan öppna ytterdörren utan att skada den. Detta är viktigt eftersom låsreparationer snabbt kan bli dyra.

Låssmedfusk byter ut ytterdörrlås

Fråga utifrån din noggranna beskrivning av situationen efter ett slutpris. I princip består låssmedens priser av flera komponenter. Ankomst och avresa, dörröppningen och eventuellt en tilläggsavgift (med 50% för helgdagar och helger) beräknas. Sedan kommer momsen. Så fråga om det Tjänstens totala pris. Detta gäller i alla fall bara om en specialist kommer till dig. Om två eller till och med tre montörer skickas måste du betala mer.

Låssmed bedrägerilista företag förbereder

Fråga en Granne för hjälp – Han borde lyssna på samtalet med låssmedfirman och kunna bekräfta det fasta priset som överenskommits per telefon senare om det behövs.

Så att det inte finns några otäcka överraskningar på plats bör du prata med en specialist förtydliga nödvändiga åtgärder igen. Detta undviker onödiga egendomsskador, t.ex. byte av dörrcylinder.

Låssmedfusk: Hur man håller kostnaderna under kontroll

Låssmedfusk när du betalar räkningen

Jobbet är gjort, nu måste du betala. Om låssmeden har rätt och verkligen håller sig till det slutliga priset som redan överenskommits eller föreslår ett annat rimligt totalpris kan du betala kontant. I detta fall måste specialisten förse dig med minst ett kvitto på plats.

Men om priset skiljer sig väsentligt från det överenskomna beloppet ska du inte betala kontant. Be om en faktura där alla tjänster listas i detalj. Vissa låssmeder kräver förskottsbetalning eller betalning på plats – acceptera bara fakturan med anteckningen “Betalas med reservation”. Det innebär att du förbehåller dig rätten att kontrollera fakturan senare.

Låssmedbedrägeri faktura betalningstips uppblåsta

Ingen låssmed kan dra nytta av deras besvär – även om du betalat en stor räkning eller tillåter en onödig åtgärd kan du senare stämma företaget. Detta beror på att du i nödfall inte hade något val och att du snabbt behövde hjälp. I det här fallet är det värt att ringa in en advokat och anklaga låssmeder för bedrägeri.

Låssmedbedrägeri tröskel godkänd