Coronavirus och hjärna – Behandling av neurologiska effekter

När antalet patienter med COVID-19 ökar, söker forskare noggrant i data för att få en bättre förståelse av coronaviruset och hjärnan. Det som alltmer oroar sig inom hälso- och sjukvården är erkännandet att infektionen inte bara kan vara allvarlig utan också ge långsiktiga neurologiska konsekvenser.

Interaktion mellan coronavirus och hjärna

patient med skyddsmask håller huvudet på grund av covid 19 -symptom huvudvärk

Effekterna på luftvägarna och skelettmusklerna uppträdde tidigare i pandemin. På senare tid har de neurologiska och neurokognitiva aspekterna av viruset blivit ett stort bekymmer. Coronavirus-relaterade neurokognitiva symtom inkluderar således delirium, både akut och kronisk uppmärksamhet och minnesunderskott i samband med hippocampal och kortikal skada, och inlärningsunderskott hos vuxna och barn. Dessa symtom är signifikanta hos en stor andel av COVID-19-patienterna. I mars rapporterade en studie att 36,4 procent av COVID-19-patienterna har neurologiska symptom. Detta inkluderar huvudvärk, nedsatt medvetenhet och parestesi (en brännande eller stickande känsla i delar av kroppen som händer, ben och fötter). Det är inte förvånande att patienter med svårt drabbade är mer benägna att utveckla neurologiska symtom än de med lindrig eller måttlig sjukdom.

aktivitet hos neurologer undersöker coronavirus och hjärneffekter

Tillförlitliga neurokognitiva bedömningstekniker är avgörande för både noggrann bedömning av kognitiva förmågor och spårning av återhämtning. Objektiva bedömningar av hjärnans funktion kan hjälpa till att avgöra när COVID-19-patienter upplever neurokognitiva symptom. Detta beror på att sådana patientgrupper löper större risk för neurologiska effekter. Dessutom måste vårdpersonal undersöka vilka behandlingar som är mest effektiva. I de tidiga stadierna av att förstå COVID-19 och undersöka dess neurologiska effekter är slutfakta om dessa frågor okända.

Möjlig behandling

datortomografi på skärmar på sjukhus för coronavirus och hjärnundersökning

Det räcker inte att övervaka en patient förrän de har återhämtat sig från de uppenbara livshotande komplikationerna av sjukdomen. Patienter måste kontinuerligt övervakas för att identifiera möjliga långtidseffekter och behandla dem proaktivt. Om de inte behandlas kan kognitiva konsekvenser manifestera sig i mycket värre komplikationer som är desto svårare att lösa. Det finns lärdomar att dra av historien om relaterade coronavirus som forskare har identifierat neurologiska egenskaper. Dessa kan leda till inlärnings- och minnesproblem hos vuxna och barn.

Covid -19 pandemiforskare med blodprov

Så hur påverkar medicinska insatser för COVID-19 hjärnans funktion? Har vissa läkemedel eller ventilatorer negativa effekter? Så mycket som forskare behöver för att bättre förstå viruset med objektiva data, bör de också veta vilka insatser som kan hjälpa eller skada patienter i stor skala. Det är de frågor forskarna skulle vilja svara på genom diskussioner med specialister inom kritisk vård. Det har bara gått ett halvt år sedan detta virus kom till syn, och många forskare kämpar fortfarande för att förstå hur det fungerar och vilken skada det gör. När människor börjar planera det massiva sociala, medicinska och ekonomiska arvet från COVID-19 måste laboratorier studera hur coronavirus och hjärnan interagerar i komplexa och kritiska system i kroppen.