Förbered elnotering som hyresvärd: rättigheter och skyldigheter

Som hyresvärd skapar du verktygsfakturering genom att söka igenom flera pappersbuntar

Om du äger en hyresfastighet bör du som hyresvärd vara medveten om dina rättigheter och skyldigheter. Om hyresgästen betalar en förskottsbetalning för oförutsedda kostnader tillsammans med månadshyran, måste hyresvärden upprätta en kostnadsberäkning en gång per år. Faktureringen måste vara korrekt och tydlig och endast innehålla extra kostnader, vars fördelning till hyresgästen också överenskommits i hyresavtalet.

När måste hyresvärden förbereda elräkningen?

Den som som hyresvärd har att göra med kompletterande kostnadsredovisning måste söka igenom flera pappersbuntar och sedan bryta ner de totala kostnaderna enligt de enskilda tilläggskostnadsposterna på ett tydligt och begripligt sätt. Om merkostnaderna faktureras felaktigt har hyresgästen rätt att invända. Men om du vill undvika oklarheter och tvister kan du kontrollera dina serviceavgiftsuttalanden för att se till att de är formellt, juridiskt och tillräknat korrekta få det kontrollerat av en specialist. På så sätt identifieras och korrigeras fel snabbt. Ändå har vi sammanställt några punkter nedan som måste beaktas när du skapar serviceavgiftsdeklarationen.

Vilka av driftskostnaderna kan hyresvärden förmedla till sina hyresgäster?

Vad är extra kostnader?

Tilläggskostnaderna, även kallade driftskostnader, är driftskostnader som inte uppkommer en gång, utan regelbundet. Detta är kostnader som uppstår vid användning av byggnaden och fastigheten. Reparationskostnader eller administrationskostnader är inte driftskostnader.

Vilka av driftskostnaderna kan hyresvärden förmedla till sina hyresgäster?

Hyresvärdar kan föra över vissa utgifter till sina hyresgäster, men endast om detta har avtalats i hyresavtalet. Detta är det så kallade pay-as-you-go-avtalet. Hyresvärden behöver inte fördela merkostnader utan avtal.

2 § i driftskostnadsförordningen (BetrKV) inkluderar alla fördelningsbara tilläggskostnader. Detta inkluderar:

 • Fastighetsskatt – pågående offentliga avgifter på fastigheten
 • Avloppsavgift – dränering av fastigheten
 • varma driftskostnader – uppvärmning, varmvatten
 • hiss
 • Gatestädning och sophämtning
 • Byggstädning och borttagning av skadedjur – rengöring av trapphus, tvättstugor eller hissar, utrotning av malar, kackerlackor eller råttor
 • Trädgårdsunderhåll
 • Belysningskostnader – elkostnader för utomhusbelysning och för delar av byggnaden som delas av hyresgäster, såsom tvättstuga, hall eller trapphus
 • Byggnadsförsäkring, glasförsäkring och viss ansvarsförsäkring
 • Vaktmästarkostnader
 • TV, antenn eller kabelanslutning
 • Kostnad för att driva en gemensam tvättstuga
 • Andra driftskostnader som anges i hyresavtalet – till exempel rengöring av takrännor, underhåll av brandvarnare eller utsugssystem

Kostnader för reparationer i huset eller i trädgården samt administrationskostnader för hyresvärden är inte fördelningsbara.

Vad innehåller en serviceavgiftsdeklaration exakt?

Senast tolv månader efter faktureringsperiodens utgång är hyresvärden skyldig att tillhandahålla en lista över de extra kostnader och förskott som faktiskt har uppkommit. Elräkningen måste vara formellt korrekt och lätt för hyresgästen att förstå.

Vad exakt innehåller en serviceavgiftsdeklaration?

 1. Avsändare och adressat
 2. Faktureringsobjekt
 3. Faktureringsperiod
 4. Skapelsedagen
 5. Kostnadstyp
 6. Sammanställning av de totala kostnaderna
 7. Överföringsnyckel eller distributionsnyckel
 8. Beräkning av hyresgästens andel
 9. Avdrag för hyresgästens förskottsbetalningar

Vad är överföringsnyckeln? Den avgör hur de påkommande merkostnaderna fördelas mellan hyresgästerna. Som regel kan hyresvärdar välja mellan 4 distributionskoder: konsumtion, bostadsyta, antal personer eller bostadsenhet. Hyresvärden bör i början av hyresrätten bestämma vilken variant det ska vara och ange det i kontraktet. Om ingen distributionsnyckel anges i hyresavtalet måste merkostnaderna fördelas enligt andelen bostadsyta, dvs enligt kvadratmeter.

Följ deadlines för fakturering av elnät

När måste hyresvärden förbereda elräkningen?

Tilläggskostnaderna måste i allmänhet faktureras en gång om året. Som regel måste hyresvärden läsa den individuella konsumtionen. Faktureringsperioden behöver inte nödvändigtvis börja med kalenderåret, men rekommenderas. Det är viktigt att driftskostnadsräkningen alltid inkluderar 12 månader.

Så snart elräkningen är klar bör du som hyresvärd personligen skriva under den och skicka den till hyresgästen. Tolv månader efter mottagandet av fakturan har hyresgästen rätt att invända och se kvittona hos hyresvärden.

Kompletterande kostnadsredovisningar är en särskild utmaning för vissa hyresvärdar. Om det nödvändiga arbetet verkar vara för beräknat komplext och tidskrävande är en snabb kontroll av en expert värd.