Råd om nödberedskap under COVID-19-pandemin

Nyheter om COVID-19 kan få dig att få panik, men agera klokt med en beredskapsguide. Nya data har visat att nästan 30% av människor undviker eller fördröjer sjukvård på grund av coronaviruset. Vissa akutmottagningar har ungefär hälften av sina vanliga patientantal. Det är dock viktigt att få akutvård om du har allvarliga symtom.

Användbar guide för nödberedskap

Bekymrad kvinna i skyddsmask ringer läkare under pandemi covid 19

Försenad behandling av en medicinsk nödsituation som hjärtinfarkt eller stroke kan vara livshotande eller leda till allvarliga komplikationer. Ta reda på när du ska gå till akuten och lära dig vad akutmottagningarna gör för att skydda dig mot COVID-19-viruset. Du kan vara orolig för risken att få coronavirus på akuten eller sjukhuset om du behöver läggas in. Data har visat att 80% av patienterna är rädda för att drabbas av Sars coronavirus under sluten behandling. Akutmottagningar och sjukhus vidtar dock försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning av COVID-19 och för att säkerställa att läkarbesök är så säkra som möjligt.

Akutmottagning för patienter på sjukhus av läkare och sjuksköterskor

Men vad kan du göra själv för att skydda dig själv på akuten? Skydda dig själv på akuten som du skulle göra på alla offentliga platser. Bär en tygmask och rör inte dina ögon, näsa eller mun. Håll ett avstånd på 2 meter från andra människor. Rengör händerna ofta, särskilt när du rör vid ytor. Tvätta händerna med tvål och vatten i 20 sekunder eller använd ett alkoholbaserat handsprit som innehåller minst 60% alkohol.

Vilka symptom på COVID-19 kräver akut vård?

äldre kvinna hemma trycker på nödknappen på grund av covid -symptom

Få behandling omedelbart om du har eller kan ha COVID-19 och något av dessa akuta tecken eller symtom uppstår:

  • Svårt att andas
  • Ihållande bröstsmärta eller tryck
  • Oförmåga att hålla sig vaken
  • förvirring
  • Blå läppar eller ansikte

covid 19 coronavirus skyddskläder medicinsk personal beredskapsguide

Låt akuten veta vilka symptom du kan ha av COVID-19 innan du går in. Berätta för läkarna om du transporteras i ambulans. Detta ger akutpersonalen tid att förbereda och tillämpa smittskyddsprocesser och bära personlig skyddsutrustning. Akutpersonalen kan också ge specifika instruktioner att följa vid ankomst. Till exempel skulle det vara att bära en ansiktsmask och vänta i ett separat område på akuten. På akuten kommer den medicinska personalen att utvärdera dina symtom och kan göra blodprov och röntgen. Du avgör om du ska testas för COVID-19-viruset. Om ditt tillstånd är allvarligt kan du läggas in på sjukhuset. Om du är antagen kommer du att placeras i ett enkelrum. Medicinsk personal bär personlig skyddsutrustning, inklusive masker och ögonskydd, under vården.